Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Mattias Montgomery.

Aktier Carnegie Småbolagsfond har under den gångna månaden gått in i både Hexpol och Beijer Alma.

Det är i fondens månadsrapport som förvaltaren Mattias Montgomery berättar att fonden gått in i nya bolag.

Hexpol är ett av de nya innehaven och Montgomery ser potential på flera tidshorisonter. På kort sikt handlar det bland annat om nedpressade förväntningar inför nästa kvartalsrapport.

”På medellång sikt ser vi starka signaler från USA (där Hexpol är ett av de svenska verkstadsbolag med högst nordamerikansk exponering), återkomst av biltillverkning samt en låg multipel i förhållande till avkastning på investerat kapital. På lång sikt tror vi att den återupplivade förvärvsagendan, där bolaget hittar stora synergier, kan motivera både högre vinst och värdering”, skriver Montgomery.

Ett annat nytillskott i fondens portfölj är Beijer Alma som Montgomery beskriver som något spretigt och där de enskilda delarna hade varit högre värderade som egna bolag. Den största delen är Lesjöfors som tillverkar industri- och chassifjädrar och står för tre fjärdedelar av Beijer Almas rörelseresultat.

”Givet marginaler och avkastning på investerat kapital hade den delen varit klart högre värderat som ett separat bolag. Det tror vi även gäller för de övriga två affärsområdena inom Beijer Alma. Även om vi tror en uppdelning av bolaget inte är närstående så har vi ett starkt värderingsstöd. En positiv omvärdering är inte avlägsen då underliggande marknad ser stark ut i närtid för det största affärsområdet samtidigt som bolaget fortsätter göra förvärv”, skriver Mattias Montgomery.