Aktier Carnegie Micro Caps förvaltare Viktor Henriksson har nyligen tagit in två nya aktier i portföljen.

Det handlar om Sdiptech som tillhandahåller lösningar inom infrastruktur. Bolaget noterades 2017 och de inledande kvartalen var minst sagt svaga. Men nu är läget annorlunda.

”Succesivt har bolaget återskapat marknadens förtroende och bolaget har nu uppvisat en god lönsamhet och stabilitet. Som tillägg till en god organisk utveckling genomför bolaget förvärv. Totalt sett ser det bra ut och värderingen är mycket tilltalande”, skriver Viktor Henriksson i Micro Caps senaste månadsrapport.

Den andra nykomlingen i Henrikssons portfölj är investmentbolaget Vostok New Ventures.

”Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag. Det låter kanske inte som det stämmer överens med vår värdeinriktade förvaltningsstil. Men faktum är att aktien handlas med en rejäl substansrabatt vilket är tilltalande. Bolagets innehav utvecklas väl och ser onekligen mycket intressanta ut”, skriver Viktor Henriksson.