Aktier En helt ny (och något överraskande) aktie i portföljen och ökade innehav i två befintliga portföljbolag. Det är några av de justeringar som Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Viktor Henriksson gjort under den gångna månaden.

Det är i den senaste månadsrapporten från Carnegie Småbolagsfond som Henriksson berättar att han bland annat ökat i Nordic Entertainment Group.  Han påpekar att maj varit en händelserik månad för bolaget med en återstart av Bundesliga och besked om att Premier League återupptas den 17 juni.

”Som en effekt av detta annonserade Nent att de återinför sin normala prissättning per den 1 juli. Naturligtvis goda nyheter”, skriver Henriksson.

Han tycker att bolagets internationella expansionsplaner är spännande även om mycket kan hända på vägen. Bland annat kan bolaget möjligen köpas upp av någon bjässe.

”Värderingen av Nent återspeglar inte de strukturella tillväxtmöjligheterna utan är snarare färgade av den gammaldags linjära tv-verksamheten. En möjlighet som vi ser det”, sammanfattar Henriksson.

Carnegie Småbolagsfond har också ökat innehavet i Peab – ett bolag som under flera år ”imponerat med en stabilitet och en lönsamhet som har överglänst sektorkollegorna”.

Henriksson ser ingen påtaglig effekt av coronapandemin även om bostadsbyggandet påverkas på kort sikt. Men det kompenseras av såväl kommersiellt byggande som anläggningsverksamheten.

”Vi har utdelningen av fastighetsbolaget framför oss som en potentiellt positiv faktor. Aktien har utvecklats negativt i år och värderingen ser attraktiv ut”, skriver Henriksson.

Månadens nykomling i småbolagsfondens portfölj var Electrolux(!) som inte direkt är det första man tänker på när man säger småbolag.

”Efter en svag kursutveckling i kombination med utdelningen av Electrolux Professional är nu de formella kraven för att klassas som småbolag uppfyllda”, skriver Henriksson och fortsätter:

”Vi ser nuvarande situation med låga råvarupriser, en uppvaknande världsekonomi och en låg värdering som gynnsamt och har därför, något opportunistiskt, investerat bolaget”.