Förvaltarens fyndaktier

Publicerad 2012-03-27 13:33

Placeringar Hans jobb är att vaska fram guldkorn på börsens småbolagslistor. Till Privata Affärer delar portföljförvaltaren Viktor Henriksson med sig av aktierna som han tror mest på just nu.

Inte oväntat ser Carnegie Fonder, med en nystartad småbolagsfond i ryggen, en ljus framtid för börsens lättviktare. Med inspiration från legendaren Warren Buffetts investeringsfilosofi är värdering och direktavkastning i fokus när fondbolaget själva letar aktier.

Flera saker talar för småbolag enligt Carnegie. Först och främst den högre riskpremie som kan ge högre avkastning på sikt. Men även det faktum att bolagen är mindre genomlysta av analytiker.

Det största innehavet i Carnegie Småbolagsfond är inkassobolaget Intrum Justitia. Förutom att bolaget anses välskött ser fondbolaget möjligheter i de allt högre kraven på banker. I spåren av eurokrisen har kapitaltäckningskraven ökat. Det skapar business för inkassobolag som köper skulder av bankerna för att sedan driva in.

”Intrum kommer att kunna köpa fler skuldportföljer billigare, eftersom det kommer finnas fler sådana ute till försäljning bland bankerna”, säger Viktor Henriksson, som förvaltar Carnegies småbolagsfond.

Kontanthanteringsbolaget Loomis är en annan favorit, trots utvecklingen mot allt mer kortbetalning. Carnegie ser dock växande efterfrågan från huvudmarknaden Nordamerika. Och de stora inträdesbarriärerna på marknaden, med pansarbeklädda bilar och myndighetstillstånd, gör att få nya bolag startas, enligt Viktor Henriksson.

”Loomis höjer sina priser, och det är svårt för kunderna att argumentera emot”, säger han.

Spelbolaget Betsson är också ett stort innehav. Det motiveras med god vinsttillväxt och att onlinemarknaden för spel blir allt större. Dessutom är aktien något att hålla hårt i om konjunkturoron tilltar. Spelmarknaden är till sin natur nästan kontracyklisk, menar portföljförvaltaren.

En tung fastighetsduo – Fabege och NCC – har Henriksson plockat in för att vara exponerad mot byggsektorn.  Den förstnämnda på grund av höga marginaler och hela 6,5 procents direktavkastning. Den senare för att den handlas långt under substansvärde och drar nytta av låga räntor.

”Över tid går fastighetsaktier väldigt bra. Fastigheter är ett attraktivt tillgångsslag att investera i, både som direkt- och som aktieinvestering”.