Aktier Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Mattias Montgomery har stuvat om i portföljen under februari. Flera innehav har sålts av medan tre nya bolag kommit in.

Det är i Carnegie Småbolagsfonds månadsrapport som Montgomery berättar att han under den senaste månaden avyttrat Cloetta, Embracer och Atrium Ljungberg. Dessutom har vissa av de tidigare största innehaven minskats för att göra plats åt nya innehav.

”Ett av de nya innehaven är Ambea, där ser vi en icke cyklisk aktie som handlas på låga multiplar samtidigt som vi förväntar oss en vinsttillväxt under flera år framöver. Ett annat bolag vi har adderat på ett liknande tema är Academedia, där vi dessutom tror att deras digitala satsning kommer ge avkastning kommande år och är något som marknaden missat”, skriver Mattias Montgomery i månadsrapporten.

Han konstaterar också att det varit en volatil månad för flera aktier i dator- och mobilspelsbranschen.

”Det finns stort överlapp mellan ägarna i vissa av bolagen och vi tror ett för stort fokus har hamnat på förvärvad tillväxt utan att man synar bolagen närmre. Fonden har som nämnts avyttrat Embracer och i stället har MTG adderats, där vi ser möjlig tillväxt från flera ben och tror att en öppning av samhällena mot hösten kommer få fart på E-sporten igen”, skriver Montgomery.