Förvaltaren John Strömgren gillar John Mattson och SCA.

Aktietips Carnegie Strategifonds förvaltare John Strömgren har plockat in två nya aktier i portföljen samtidigt som innehaven i flera andra aktier har minskats och till och med avvecklats.

Det är i fondens senaste månadsrapport som John Strömgren konstaterar att den goda utvecklingen på börsen i juni gjorde att aktieandelen i Carnegie Strategifond ökat till över 60 procent vilket ”är i högsta laget” för blandfonden.

”Därför har vi sålt en del aktier och aktieandelen uppgår nu till cirka 58 procent. Försäljningar har genomförts i Volvo, ABB, Autoliv, Handelsbanken, Platzer och Industrivärden. Positionen i den sistnämnda aktien är därmed helt avvecklad”, skriver han.

Men samtidigt som aktieandelen minskades så tog Strömgren in två nya innehav i portföljen, närmare bestämt John Mattson och SCA.

”John Mattson förvaltar och utvecklar ett koncentrerat bestånd av bostadsfastigheter på Lidingö, just utanför Stockholm. Den synliga avkastningen om drygt 2 procent kan te sig låg, men med hänsyn till fastigheternas läge är möjligheterna goda för en real hyrestillväxt. Möjligheter finns dessutom att utveckla och förädla beståndet och ytterligare höja hyresintäkterna”, skriver Strömgren.

När det gäller SCA så är det en nygammal bekant i portföljen. Aktien såldes i samband med att bolaget delades upp i SCA och Essity men på nuvarande kursnivåer ter sig aktien åter attraktiv, menar Strömgren.

”Om vi jämför värderingen av den nyligen genomförda försäljningen av BillerudKorsnäs skogstillgångar till institutionella placerare med det bokförda värdet av SCA:s och Holmens skogsinnehav finns betydande övervärden. Holmen är redan ett viktigt innehav. I en miljö med förväntan om långvarigt låga räntor och en ökad efterfrågan på så kallade alternativa tillgångar är det nu tydligt att reala skogstillgångar uppfattas som mycket intressant”, skriver Strömgren.