Aktier I det oroliga marknadsklimatet letar fondbolaget Aktie-Ansvar efter aktier som klarar sig på egen hand utan draghjälp från den bredare marknaden. Förvaltaren Lars-Erik Lundgren lyfter i fondbolagets senaste investeringsstrategi fram två sådana bolag. 

Börshumöret har börjat vackla efter rivstarten på 2023 med breda uppgångar på aktiemarknaderna runt om i världen. Trots den senaste tidens osäkerhet är Stockholmsbörsen alltjämt upp drygt 9 procent sedan årsskiftet. 

I sin nya investeringsstrategi betonar fondbolaget Aktie-Ansvar att de tvära kasten på börsen förmodligen kommer att bestå och tillägger att det gynnar den aktiva investeraren. 

”Val av bolag kommer betyda mer än vanligt i en tid då branscher och nischer fortfarande är i otakt efter pandemin. Den som letar brett bör bida sin tid och inte förhasta sig”, skriver bolagets förvaltare Lars-Erik Lundgren i rapporten. 

”Även om vi inte ser en djup lågkonjunktur i horisonten är stigande räntor och stillastående vinster inget som hjälper börsen. Vi söker därför bolag som kan klara den närmaste perioden utan hjälp från börsen”, fortsätter han.

Förvaltaren ger sedan två exempel på bolag som han anser vara köpvärda på nuvarande nivåer. Det ena är låskoncernen Assa Abloy.

”Assa Abloy är ett kvalitetsbolag med en imponerande historik. De senaste 15 åren har bolaget ökat sin försäljning”, skriver Lars-Erik Lundgren.

Förvaltaren poängterar att Assa Abloy vanligtvis handlas med en premie, det vill säga en högre värdering, jämfört med andra verkstadsbolag. Det beror på bolagets starkare tillväxtutsikter, varumärkesportfölj och position, fortsätter Lars-Erik Lundgren. 

”Den premien har idag minskat och jämfört med sin egen historik handlas Assa Abloy lågt”, slår han sedan fast. 

Hans andra favorit i den nuvarande marknadsmiljön är teknikkonsulten Afry. Till skillnad från konkurrenten Sweco, som är mer inriktat på bygg- och fastighetssektorn, har Afry en ”starkare närvaro” inom energi och industri, påpekar Lars-Erik Lundgren. 

”I dagens klimat föredrar vi energi framför bygg och fastigheter. Sweco är dock något lönsammare än Afry vilket också premierats på börsen”, skriver förvaltaren, och tillägger:

”I dagsläget handlas Afry med en rabatt på 38 procent jämfört med Sweco, eller omvänt Sweco handlas till en 62 procent premie mot Afry. Det känns inte rimligt och skillnaden i lönsamhet kan vara på väg att minska.”

Sammantaget bör Afry ”klara sig bra” även om börshumöret försämras, enligt Lars-Erik Lundgren.