Aktier Carnegie Micro Caps förvaltare Viktor Henriksson lyfter fram en nischbank och en återförsäljare av anläggningsmaskiner i fondens senaste månadsbrev.

Under den gångna månaden har Henriksson ökar innehavet i TF Bank.

”Bokslutsrapporten bekräftar att bolaget klarat pandemiåret på ett väldigt bra sätt. Utlåningen fortsätter att växa och kreditförlusterna hålls på en stabil nivå. Expansionen in i kreditkort i Tyskland har planenligt medfört en del uppstartskostnader men vi ser att de underliggande trenderna utvecklas i rätt riktning”, skriver Henriksson i fondens månadsrapport.

Han tror i och för sig inte på någon radikal omvärdering men spår att bolaget kommer att fortsätta leverera en god vinsttillväxt.

”Kanske kan den väldigt låga värderingen komma upp något i alla fall. Tillsammans utgör det en möjlighet till en god avkastning. När vi nu förhoppningsvis går mot en återöppning är vår tro att TF Banks situation kommer att förbättras ytterligare samt att bolaget tagit marknadsandelar”, skriver Henriksson.

Carnegie Micro Cap har också fyllt på innehavet i Ferronordic som bland annat säljer och underhåller Volvos lastbilar och anläggningsmaskiner i Ryssland.

”Verksamheten har växt kraftigt i regionen, nya varumärken har adderats och marknadsandelen har hela tiden ökat. Naturligtvis är Volvo nöjda med samarbetet, vilket också visar sig i att Ferronordic för ett år sedan övertog en Volvoverksamhet i Tyskland. Vår bedömning är att Volvo gärna ser att Ferronordic förbättrar Volvos ställning på den viktiga tyska marknaden”, skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

En expansion på den tyska marknaden spär dessutom ut exponeringen mot Ryssland vilket minskar risken men framför allt motiverar en högre värdering av aktien, enligt Henriksson.

”Aktien värderas synnerligen lågt varför vi ser goda chanser till en fortsatt attraktiv avkastning”, avslutar Henriksson.