Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Micro Cap.

Micro Cap Under juli steg Stockholmsbörsen med 3,4 procent medan småbolagsindex steg med 7,6 procent. Under samma månad ökade fonden Carnegie Micro Cap med 9,7 procent. Förvaltaren Viktor Henriksson pekar ut de tre av nyckelinnehaven i fonden på Carnegie Fonders hemsida.

Ett starkt innehav i fonden är taktätningsbolaget Nordic Waterproofing, vars aktie steg 15 procent i juli. Bolagets rapport ”var rakt igenom urstark med omsättning och resultat som vida överträffade förväntningarna”, skriver han på Carnegie Fonders hemsida.

Framgången beror enligt förvaltaren på att bolaget är välskött och har presterat bra. Det har lett till en ”väsentlig marknadsandel”, vilket sannolikt innebär fortsatt god tillväxt, både organiskt och förvärvat, samt med hög lönsamhet.

Eftersom vinstprognoserna ökade med lika mycket som aktien har den inte blivit dyrare. ”Vi tror på en fortsatt god utveckling och ser värderingen som attraktiv”, skriver Viktor Henriksson.

Knowit steg 17 procent under juli, samtidigt som analytikernas vinstprognoser skruvades upp efter kvartalsrapporten. Det gör aktiens värdering fortsatt låg, konstaterar Viktor Henriksson.

”Vår tes om att Knowits uppdrag i stor utsträckning är affärskritiska och att investeringar i informationsteknik inte är det första som skärs ned på styrks av rapporten”, skriver han och konstaterar att både lönsamhet och resultat slog analytikernas prognoser med råge.

Momentum Group har haft ett händelserikt år i och med förvärvet av Swedol. Andra kvartalet blev det första som sammanslaget bolag och resultatet slog förväntningarna. Under juli ökade aktien hela 18 procent, men ses fortfarande av Carnegie som attraktivt värderad.

”Vi imponeras av lönsamheten och ser fortsatt potential när efterfrågan förbättras under året. Passformen mellan de två bolagen ser väldigt bra ut och vi ser förutsättningar att kunna utmana branschens stora aktörer både i form av storlek och lönsamhet”, blir omdömet.