Aktier Fastighetssektorn har gått starkt i år och det börjar bli svårt att hitta bolag som har mer att ge. Men Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Mattias Montgomery tror sig i alla fall ha hittat tre pärlor i sektorn.

Det är i fondens månadsrapport som Montgomery konstaterar att det i dagsläget är svårt att hitta bolag i fastighetssektorn som kan fortsätta leverera tillväxt i kassaflödet utan att bära hög risk eller vara för högt värderade.

Men han har ändå lyckats vaska ut tre guldklimpar i sektorn i form av Diös, Stendörren och Amasten.

När det gäller Diös så har aktien en av de högsta direktavkastningarna i sektorn, skriver Montgomery. Av de tio största hyresgästerna är 80 procent dessutom finansierade av statliga medel, men ännu har inte Diös fått den höga värdering som andra samhällsfastighetsbolag har.

Amasten är ett bostadsfastighetsbolag som av flera anledningar är för lågt värderad. Montgomery lyfter fram fyra skäl.

1) Löpande renoveringar ger hyres och värdelyft.

2) Nyproduktion kommer att ta fart framöver.

 3) Mark som förvärvades från SSM kan dels avyttras, dels stärka nyproduktionsportföljen.

4) Nyligen annonserad förvärvsagenda att dubbla fastighetsvärdet.

Att bolaget vill flytta in på börsens huvudlista lär också öka intresset för aktien, menar Montgomery.

Hans tredje val i sektorn är Stendörren som bland annat har lager- och logistikfastigheter i Mälardalen.

”Fastigheterna är värderade till en märkligt hög yield jämfört med hur andra noterade bolag värderar tillgångar i samma sektor, vilket både är en potential för uppvärdering samt tills vidare ett skydd mot en svagare marknad”, skriver Montgomery.