Fonder Att minska klimatavtrycket är en stark trend i den finansiella världen, som satsar allt mer på att minska beroendet av fossila bränslen. Ett tydligt alternativ är solenergin som vuxit kraftigt och som också går att investera i genom en i Sverige relativt ny hållbar dagligt handlad aktiefond, Luxembourg Selection Fund Active Solar. Pascal Rochet, fondens förvaltare sedan starten, har fått se en genomsnittlig årlig avkastning på strax över 31 procent sedan 2017, säger han.

Generellt har fonden lång historik givet branschen, säger Pascal Rochet i en intervju med Privata Affärer. Den startades av honom själv redan 2008, och har i genomsnitt avkastat 38,59 procent per år sett över de tre senaste åren och 31,29 procent sett över de fem senaste (C USD aktieklass). Fonden är dock rätt ny för svenska investerare. Den registrerades för försäljning i Sverige förra hösten, den 24 september 2021, och hittills i år är fonden upp 4 procent per 7 juli. Volatiliteten är dock hög i fonden som haft stora svängningar.

– Solenergin är den snabbast växande förnyelsebara sektorn och ger den billigaste elektriciteten, säger Pascal Rochet.

Fonden investerar dessutom bara i likvida aktier och i hela värdekedjan från grundmaterial i solpaneler till installationsföretag och solparker.

”Nytt startläge för förnyelsebar energi”

Energikrisen som följt efter Rysslands attack på Ukraina kommer att accelerera det globala skiftet till ren energi, menar Pascal Rochet liksom många andra. Därför är prognosen för resten av året positiv för fonden.

– Vi befinner oss i ett nytt startläge för förnyelsebar energi, dels för att det finns en ordentlig tillväxt av solenergianläggningar som dessutom är högre dimensionerade än tidigare, samtidigt som världen länder åtagit sig att uppgradera sina utsläppsmål fram till år 2030.

– Lägg till det att sektorn nu är mogen, ur både ett teknologiskt och industriellt perspektiv. De bästa bolagen i sektorn är på väg att öka sina intäkter och vinster redan vid 2025, säger Pascal Rochet.

”Krävs massiv ökning av solenergi”

EU har antagit målet att vara koldioxidneutralt vid 2050, och att reducera koldioxidutsläpp med 55 procent redan till 2030, jämfört med nivån 1990. Sannolikheten är stor, menar Pascal Rochet, att EU inom kort installerar cirka 60 gigawatt solenergi årligen i syftet att bli oberoende av rysk gas, det skulle vara i linje med den nya RePowerEU-strategi som publicerades i maj.

Utvecklingen i Kina går också snabbt, och landet har nu som mål att uppnå koldioxidneutralitet vid 2060, men har även fattat beslut att reducera utsläppen före 2030.

I USA är målet att bli koldioxidneutralt 2050, och för att nå dit reduceras koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030, jämfört med nivån 2005.

Nästan alla industrialiserade länder siktar på att minska koldioxidutsläppen, vilket enligt Pascal Rochet inte är möjligt att göra utan ”en massiv ökning av solenergianläggningar”.

Utvecklingen inom solenergin går snabbt, men är fortfarande på en relativt låg nivå när det gäller elproduktionen. Enligt Pascal Rochet har ”revolutionen i energisektorn bara börjat”. Solen genererade bara 4 procent av världens samlade elektricitet under 2021, och många räknar med att andelen höjts till 20 procent 2030, skissar han.

– Om vi studerar den ”nya nettokapaciteten” utgör solenergi redan hälften av all ny kraftförsörjningskapacitet i världen så det är inte längre en smal nisch.

”Fondens investeringar omfattar hela industrin”

Intressant för investerare kan vara att fondens investeringar omfattar hela industrin, allt från råvaror som polysilikon till moduler, tekniska system och kompletta solenergiparker, menar förvaltaren, som också uppger att fonden som grundregel endast investerar i företag som har minst 50 procent av sin verksamhet i solenergi. I dag har dock många bolag ingen annan verksamhet. Just nu finns det ungefär 80 bolag i hela världen i sektorn, och i fonden finns för närvarande 26 stycken.

I Sverige kan fonden handlas via Nordnet, Movestic, Futur, Länsförsäkringar Bank & Alpcot. Fonden är även tillgänglig för alla aktörer som använder clearingplattformar som Mfex och Allfunds.

”Måttligt intresse hittills”

Hos Nordnet finns just nu drygt 700 sparare i fonden, vilket enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt ”tyder på ett måttligt intresse”.

– Å andra sidan har marknaden ju inte varit nådig mot tillväxt- och förhoppningsbolag, som många bolag inom den här sektorn till sin natur är, säger hon.

Frida Bratt jämför med spararnas favoritfond när det gäller hållbar energi, Handelsbanken Hållbar Energi, där över 11 000 Nordnetkunder i dag är ägare.

– Men den fonden är den fond inom förnyelsebar energi som ägs av absolut flest. Proethos Fond ägs av 4 300 kunder och CB Save Earth Fund av 2 400. Robur Transition Energy ägs av 870 kunder, så här ligger ju inte Active Solar så långt efter, säger hon.

”Sparare ser möjligheter”

– Det finns sparare som ser möjligheter på området. Min bild är att en del satsar på den här typen av fonder för att de vill investera i den här typen av bolag och därmed indirekt bidra till omställningen mot hållbara energikällor, men att den stora merparten helt enkel söker hög avkastning där den finns. Och här tror jag att kanske fler långsiktiga placerare kan komma att ta fasta på det faktum att staters investeringar i förnybara energikällor kommer att intensifieras nu, som ett led i att göra sig oberoende av energi från Ryssland. Det här kan påskynda omställningen, och stora investeringar här skulle givetvis stötta sektorn, säger Frida Bratt.

I den här sektorn hittar vi generellt sett många förhoppnings- och tillväxtbolag. Det kan handla om bolag som kanske anser sig ha lösningen på omställningen men som kanske inte ens har en produkt än, eller bolag som har en produkt men som inte blir standard, menar hon.

– Det är inte helt enkelt att navigera i sektorn, och därför tycker jag generellt att en fond med en kunnig förvaltare kanske lämpar sig extra bra just här. Men tänk på avgiften! I Active Solar ligger den något högre än några av konkurrenterna inom fondkategorin förnyelsebar energi.