Fonder Den förnybara energisektorn har efter en stark börstrend tappat mark och  fonder som investerar i branschen är stora förlorare den senaste månaden. Handelsbankens förvaltare Patric Lindqvist säger att det inte hänt något “fundamentalt” som försämrar de mycket ljusa framtidsutsikterna.

Den bredare aktiemarknaden har fått ett uppsving efter en mycket dyster inledning på hösten. Exempelvis är Stockholmsbörsen upp strax över 6 procent sedan slutet på september medan amerikanska S&P 500 avancerat 5,8 procent den senaste månaden.

Tyngre har det varit för aktiefonder med inriktning på förnybar energi och den gröna omställningen där de flesta gett en negativ avkastning under perioden. Men räknat från årskiftet presterar fonderna fortfarande bättre än börsindexen (se tabell längre ned). 

Bland annat är Handelsbanken-fonden “Hållbar energi” ned drygt 9 procent den senaste månaden. Förvaltaren Patric Lindqvist säger att det inte hänt något “fundamentalt” som får negativa konsekvenser för branschen på längre sikt.

– Egentligen har ingenting förändrats markant åt det negativa hållet, fortsätter han.

Patric Lindqvist påpekar även att bolagen verkar i en snabbt växande bransch och deras vinster ofta ligger längre fram i tiden. När räntorna stiger minskar det nuvarande värdet på företagen, förklarar han och tillägger att den allmänna börsoron också straffat aktierna.

Dessutom skrämdes marknaden av att Kinas president Xi Jinping cementerade sin maktposition i landet ytterligare efter det styrande kommunistpartiets partikongress. Dagen efter partikongressen avslutades– på måndagen – föll bland annat Hongkongbörsen drygt 6 procent.

Vid sidan av stigande räntor och allmän börsoro nämner Patric Lindqvist utvecklingen i Kina som en tänkbar orsak till kursnedgångarna i sektorn. Det vill säga att kinesiska bolag, som väger tungt i framför allt solcellsindustrin, beläggs med en sorts “riskpremie”.

– Men jag har svårt att se några negativa effekter av det i den här sektorn på längre sikt. Kina behöver också lösa sina klimatproblem, säger han.

Patric Lindqvist är i allra högsta grad positiv kring branschens framtidsutsikter. USA:s klimatpaket, som klubbades av kongressen i slutet på juli, är ett skäl till det.

– Det var massivt för den här typen av investeringar. USA går från att vara sist i klassen till att sätta sig längst fram i den här frågan, säger han, och tillägger:

– Sektorn har väldigt bra fortsättningar att fortsätta växa extremt bra, drivet av Europa och USA, men även Kina.

Störst möjligheter ser han inom delsegementen elbilar och energilagring. Förvaltaren pekar exempelvis på att elbilar bara utgör 6 procent av nybilsförsäljningen i USA medan den ligger på runt 25 procent i Europa och 30 procent i Kina.

– De har en hel del att ta ikapp och det är en stor del i det här klimatpaketet. Det kan bli så att USA tar över stafettpinnen, sedan får vi se i vilken grad, säger Patric Lindqvist.

Förvaltaren betonar dock att man bör ha ett långsiktigt perspektiv när man investerar i sektorn. Aktierna är volatila och det kan vara stora kortsiktiga rörelser på både upp- och nedsidan.

– Den bästa medicinen mot det är att vara långsiktig, fortsätter han.

Tabell: Utvecklingen för aktiefonder som investerar i förnybar energi och den gröna omställningen samt börsindex. Sorterat efter avkastning senaste månaden. Källa: Morningstar, Infront

Fond En månad (%) I år (%)
Storebrand Renewable Energy (NOK) -14,1 -1,4
Luxembourg Selection Active Solar (USD) -13,3 9,3
Quaero Capital Funds Accessible Clean Energy (USD) -9,2 -6,9
Handelsbanken Hållbar Energi  -9,1 -7,8
Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure (USD) -8,9 2,7
Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure (USD) -7,5 -5,2
Allianz Smart Energy (USD) -7,0 -11,1
Invesco Energy Transition Fund (USD) -5,6 -12,5
S&P 500 (USD) 5,8 -19,0
Stockholmsbörsen (OMXSPI) 6,2 -28,1