Aktier Småbolag har varit en strålande placering de senaste åren, men under 2022 har de mindre företagen tagit allra mest stryk i börsraset. I en intervju med Privata Affärer förklarar Cliens förvaltare Carl Sundblad vad som krävs för en vändning. 

Räknat från årsskiftet har Stockholmsbörsen fallit 27 procent, inklusive utdelningar, medan småbolagen gett en totalavkastning på minus 36 procent, baserat på utvecklingen för Carnegies Small Cap Return Index (se tabell längre ned).

– Det är inte någon naturlag att småbolag ska utvecklas sämre än andra i en svag marknad, men vi kommer från en fantastisk treårsperiod där småbolagen gick betydligt bättre än de större bolagen, säger Carl Sundblad som förvaltar Cliens småbolagsfond.

– Vid årsskiftet var multiplarna kanske högre än de borde varit i en del bolag, fortsätter han.

Carl Sundblad tillägger att småbolagssfären på marknaden saknar tydliga vinnare på stigande räntor, exempelvis banker, samtidigt som den rymmer stora förlorare, bland annat fastighetsbolag.

– Multiplarna har rättat till sig nu och jag tror att det finns gott om småbolag med sunda balansräkningar som kan fortsätta växa av egen kraft även i tuffare tider, säger han vidare.

De kraftiga kursrasen är allra mest påtagliga i de mer konsumentinriktade småbolagen och Carl Sundblad tycker att nedställen är rimliga.

– Fallen i konsumentbolagen är befogad. Det fanns en hel del bolag som levde väl under pandemin, men som nu möter en klart lägre efterfrågan när konsumenterna håller hårdare i plånboken, säger han.

Hur lyder dina utsikter för småbolagen – ska kurserna upp eller ned?
– Det beror helt på hur snabbt vi kommer tillrätta med inflationen och när centralbankerna slutar höja räntorna. Jag tror att det kommer att ske i slutet av det här året eller under första halvan av 2023. Det kan nog ge lite bränsle till börsen.

Carl Sundblad avböjer att nämna några specifika bolag i portföljen som han anser fallit oförtjänt mycket under året.

– Vi har ett väldigt osäkert läge just nu, säger han.

Vilka sektorer tycker du är intressanta i det här läget?
– Jag tycker fortfarande att man ska hålla sig borta från konsumentaktier eftersom de inte kommer att få det bättre i vinter när allt fler hushåll får högre bolåneräntor, elräkningar och liknande. Däremot kan man fundera på höglönsamma industribolag med en stor serviceaffär. Jag tror att det kommer vara ett bra ställe att vara på även i sämre tider.

Cliens småbolagsfond har fallit 33,5 procent under 2022 och därmed presterat bättre än sitt jämförelseindex, Carnegie Small Cap Return. Fonden tar ut en prestationsbaserad avgift på denna överavkastning, vilken ligger på 10 procent.

Det gäller även om värdet på fondandelarna sjunkit.

– Om vi slår index kan vi göra det under ett negativt börsår. Den tas ut de dagar vi är över vårt “high watermark” (högsta nivå i relation till jämförelseindex, reds. anm), säger Carl Sundblad om fondens prestationsbaserade avgift.

Tabell: Totalavkastning för Stockholmsbörsen (OMXSGI) och svenska småbolag (Carnegie Small Cap Return Index) de senaste åren. Utvecklingen anges i procent för respektive år. Källa: Nasdaq, Carnegie

  2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Stockholmsbörsen (OMXSGI) 9,8 −4,2 34,6 14,6 39,4 −27
Småbolag (Carnegie Small Cap Return Index) 8,8 −0,2 43,2 23 37,2 −36,3

 

* Baserat på stängningskurser den 4 oktober 2022.