Fonder Trots recession under pandemiåret 2020 ser läget mycket gott ut för Indien i år, anser Carnegie Fonders förvaltare Gunnar Påhlson. Företagsvinsterna ökar 7 procent just nu, men blir upp till 30 procent nästa år, tror förvaltaren. 

Skälen är flera, bland annat att Indien hanterat pandemin bättre än de flesta andra länder – och att den indiska regeringen varit flitig med stimulansåtgärder. Lägg till det en kraftigt växande medelklass och en ung befolkning som går i ett väl fungerande skolsystem.

Under pandemiåret 2020/21 minskade den indiska ekonomin med 7 procent, men under de tre sista månaderna samma år ökade bruttonationalprodukten med 0,4 procent. Indien har brutet bokslutsår och det nya året, 2021/22 inleds nu i mars.

Bättre pandemihantering

Indien har hanterat pandemin bättre än många andra, och de indiska företagen är nu rustade för tillväxt. OECD uppgav i förra veckan i en global översyn att världsekonomin växer cirka 5,6 procent under 2021. För Indiens del handlar det snarare om en tillväxt på 30 procent, uppgav OECD. Utöver pandemistrategierna i Indien medverkar även landets regerings många stimulansåtgärder till en ovanligt lyckad omstart.

Gunnar Påhlson konstaterar i en intervju på fondbolagets hemsida, att läget är synnerligen gott i Indien, efter att under förra året ha hamnat i recession för första gången på 25 år.

Gynnsam demografi

Det finns en hel del att stödja sig på. En stor del av det positiva klimatet i Indien inför en omstart i ekonomin är den gynnsamma demografin, med en kraftigt växande välutbildad medelklass. I landet pågår dessutom en cyklisk sektorrotation, och det finns en stor potential inom tjänsteexporten med IT-service och läkemedelsproduktion som hörnstenar.

Carnegie Indienfond har tagit ett ordentligt spjärn redan så här under första kvartalet i år. Uppgången på dessa två och en halv månader är dryga 8 procent.

Indiens ekonomi är nu alltså tillbaka i full swing, samtidigt som antalet nya covid-19 fall är avtagande. Indiens dödsfrekvens i covid-19 är faktiskt lägre än i de flesta andra länder.

Vad är då förklaringen till den starka ekonomin i Indien?

Gunnar Påhlson anger i intervjun några skäl utöver tillväxten och sektorrotationen. Efterfrågan på fordon är till exempel stor i Indien.

Även om BNP för året 2020-2021 väntas falla med 6-7 procent, ser det redan nu bättre ut för 2021-2022, då ökningen väntas bli någonstans kring 12 till 13 procent.

”Företagsvinster ökar 30 procent”

I den prognos som Gunnar Påhlson hänvisar till framgår att företagsvinsterna endast ökar med 7 procent för bokslutsåret nu i mars 2021, men redan nästa år är ökningen över 30 procent. Redan nu har bolagsrapporterna i stort varit betydligt bättre än förväntat, och det svaga utgångsläget spelar också en viss roll.

Men de globala stimulanserna från centralbankerna, och mycket kraftfulla åtgärder i Indiens statsbudget för nästa budgetår, ger förutsättningarna för tillväxten, säger Gunnar Påhlson.