Aktie Carnegie Småbolagsfond har tagit in Ratos i portföljen. Investmentbolaget är nu ett av fondens största innehav och förvaltaren Mattias Montgomery ser en uppsida på över 50 procent.

Det är i fondens månadsrapport som Montgomery konstaterar att Ratos en gång i tiden var något av en ”darling” bland investmentbolagen. Men numera har marknaden helt glömt bort bolaget, menar Montgomery. Samtidigt händer det grejer i bolaget.

”Sedan Jonas Wiström gick från ordförande till VD i december 2017 har en stor omstruktureringsresa skett utan att få större uppmärksamhet. Management i både Ratos som moderbolag samt i flera av dotterbolaget är utbytta och flera nedskrivningar har tagits. När nu 11 utav 12 bolag visar högre EBITA marginal i fjärde kvartalet jämfört med ett år sedan, tror vi att ett nytt kapitel har börjat”, skriver Montgomery.

Han pekar på att de nya finansiella målen som innebär fler förvärv gör att Ratos nuvarande struktur inte är helt olik andra serieförvärvare, som typiskt har en klart högre värdering.

”Vi har också värderat Ratos på dotterbolagsnivå genom att gå igenom samtliga dotterbolag med egna estimat och värderingar. Hur vi än vrider och vänder på värderingsmetoden hittar vi över 50 procent uppsida”, skriver Montgomery som menar att det nu är dags för marknaden att ompröva sin negativa inställning till bolaget, som ser helt annorlunda ut idag.