Guld Guldet kommer slå nytt rekord i år, spår fondförvaltaren Eric Strand på AuAg Fonder. "Jag tror guldpriset kan komma upp i 2 200 dollar per uns redan i vår", säger han. Men andra analytiker är inte lika säkra.

Guldet noteras just nu i 1 826 dollar per uns.

– Det senaste rekordpriset är från sommaren 2020. Jag tror på nytt all-time-high på runt 2 200 i år. Det är en resa på cirka 400 dollar som är fullt möjlig, säger Eric Strand.

Guldpriset går lite i vågor, framhåller han. Toppnoteringen i början av augusti 2020 var 2 068 dollar per uns.

– Jag hade nog trott att vi skulle få se ett nytt rekord ganska tidigt i år, nu tror jag att vi kanske får vänta en bit in på våren, det vill säga under första halvåret i år, säger han.

Men det viktiga är inte när det kommer, understryker Eric Strand.

– Så länge vi har så stora skulder, skapar nya krediter, stimulanser, räddningsaktioner och ekonomier överlag som inte är sunda i världen, är guld, silver och andra ädelmetaller särskilt intressanta för investerare.

Idag är utbud och efterfrågan på guld ganska balanserat, konstaterar han.

– Utbudet kan inte öka på kort sikt, det tar flera år att öka nyproduktion. Centralbankerna har varit stora köpare av guld sedan finanskrisen, allt för att stärka sina positioner inför en eventuell framtida ny kris. Den stora konkurrenten till guld är när börserna och högräntesegmentet hela tiden går upp under en lång tid, som under de senaste tio åren och där ingen behöver leta efter alternativ. Den dag vi får en stor ökning av efterfrågan i en oförändrad utbudssituation kommer guldpriset stiga kraftigt.

Än så länge har inte ädelmetaller ökat i värde så som mycket annat, poängterar han.

 – Inför en kommande räntehöjningscykel så går guldet oftast svagt under perioden där man ”pratar” om att höja, men när räntehöjningarna väl kommer igång har det historiskt varit bra för guld.  

AuAg Fonder räknar med att centralbankerna börjar höja räntorna, men bedömer att skulderna är så stora att hela systemet kommer får problem med de högre räntekostnaderna och att dessa därför tvingas sluta höja innan de når 2 procent.

– Det kommer bli problem för högränteobligationer och för vissa företag, vilket vi nu redan ser i USA. Denna turbulens kan komma sprida sig och det kommer göra guldet mer attraktivt för investerare, säger Eric Strand.

– Egentligen ser vi guld som en konstant och att det är valutorna som går upp eller ner mätt i guld. Till exempel har euron sedan den infördes 1999, på bara 22 år, förlorat över 84 procent av sitt värde mätt i guld.

Vad skulle kunna omkullkasta ditt scenario?

– Den osäkra faktorn är tiden när det gäller priser. Själva ”caset”, den monetära inflationen, är något som vi människor har repeterat genom historien med romarriket som ett bra exempel. Så kanske får vi fortsätta träna på att vänta i något extra år – men utgången är fortsatt given.

Vad tror du händer under resten av året med guldpriset?

– Som sagt är det inte så viktigt hur det rör sig under året. Blir det billigare är det en fördel om man vill ta sig in marknaden eller addera till befintliga positioner. Det viktiga är vilken syn man har på hur världsekonomin sköts och att man positionerar sig därefter. 2022 har inletts volatilt på många marknader och vi förväntar oss inget annat än att guldpriset kommer svänga ordentligt, både upp och ner under året.

Alla är dock inte lika optimistiska som Strand. UBS spår till exempel att guldet kommer att falla ner till 1 650-1 700 dollar under den andra halvan av 2022. Den schweiziska banken tror nämligen att det allmänna risksentimentet kommer att förbättras när hotet från covid och inflation lägger sig vilket i så fall minskar efterfrågan på guldinvesteringar.

”Vi rekommenderar våra klienter att reducera den taktiska allokeringen och säkra nedsidan för de strategiska innehaven”, skriver banken enligt CNBC.