Eric Strand, förvaltare och grundare av fondbolaget AuAg Fonder som specialiserar sig på ädelmetaller.

Ädelmetaller Guld lyfts ofta fram som ett bra inflationsskydd, men priset på ädelmetallen har i år fallit över 6 procent. För svenska sparare har det däremot varit en strålande investering, säger förvaltaren Eric Strand på AuAg Fonder till Privata Affärer. 

Hög inflation plågar hushållen runt om i Europa och USA. När den svenska inflationssiffran för augusti presenterades på onsdagen framgick det att prisökningarna fortsatte uppåt och landade på 9 procent i årstakt under månaden. 

Guld beskrivs ofta som ett välbeprövat inflationsskydd, men det verkar inte stämma den här gången. Ädelmetallen handlas i dollar per uns, motsvarande 31,1 gram, och på onsdagen uppgår spotpriset till 1 702 dollar, vilket är 6,8 procent lägre än vid årsskiftet.  

Men Eric Strand, förvaltare och grundare av fondbolaget AuAg Fonder som specialiserar sig på ädelmetaller, anser inte att guldet underpresterat som inflationsskydd. Vid tidpunkten för intervjun på tisdagen låg guldpriset runt 1 726 dollar efter en nedgång på drygt 5 procent under 2022.

– Marknaden går före det som sker, den är framåtblickande. Guldmarknaden har prisat in att det kommer inflationen. I kronor har guld gett en avkastning på 26 procent de senaste tre åren. Det är ett ganska bra inflationsskydd, säger han. Räknat i dollar har guldpriset stärkts med 16 procent under samma tidsperiod. 

Är det inte en besvikelse att guldpriset fallit mer än 5 procent i år när inflationen fortsatt upp i västvärlden?
– Som svensk måste man titta på utvecklingen i kronor. I USA är det tuffare för där har vi haft en extremt stark dollar som pressar ned priserna på alla råvaror. Men efter det här blir nästa resa en svagare dollar och när vi får en nedgång i dollarkursen kommer råvarupriserna att sticka iväg uppåt. 

Priset på ädelmetallen klättrade dock ordentligt under en period veckorna före och efter Rysslands invasion av Ukraina till över 2 000 dollar per uns i början på mars. 

– Guld går ibland upp i kristider när det blir stor oro och nu var det kriget. Men sådana uppgångar är sällan långsiktiga utan de brukar komma ned igen för det mesta, förklarar Eric Strand. 

Vidare säger han att marknaden nu är något avvaktande i väntan på signaler om att centralbankerna är färdiga med sina räntehöjningar.

– Vi är inte där ännu, men så fort man tror att vändningen kommer (i centralbankernas penningpolitik, reds. anm) sticker guldpriset upp igen. Sedan dröjer det ett antal månader innan vändningen faktiskt sker eftersom marknaden är före i sitt tänk, fortsätter Eric Strand och drar paralleller till sommarens kursrally på börsen när även guldpriset följde med upp. 

– När marknaderna gick upp i juli trodde man att vändningen skulle komma i december. 

Men hökaktiga utspel från Jerome Powell, chef för USA:s centralbank Federal Reserve, satte stopp för uppgången och den senaste månaden är Stockholmsbörsen (OMXSPI) ned drygt 5 procent medan guldpriset tappat nära 4 procent. 

Andelsägarna i förvaltarens Precious Green-fond kan däremot glädjas åt en avkastning på runt 19 procent under 2022. Fonden investerar i ädelmetaller, varav främst guld, men även aktier i bolag inom ”grön teknik”-området.

Precious Green-fonden har haft medvind från kronförsvagningen mot dollarn och kursuppgångarna i den förnybara energisektorn på börsen, enligt Eric Strand.