Aktie Franska jätten Veolia handlas just nu till en väldigt attraktiv värdering. Det menar Emanuel Furbo som förvaltar Carnegie Listed Infrastructure.

I ett inlägg på Carnegies sajt konstaterar Furbo att Veolia är ett väldigt intressant bolag. Det är en jätte inom vatteninfrastruktur och avfallshantering men är också verksamt inom energisektorn.

”De olika verksamheterna kompletterar varandra rätt väl; vattenverksamheten som inkluderar både rening och distribution av vatten, är väldigt stabil medan avfallshantering och energi är lite mer cykliska men bidrar med tillväxt”, menar Furbo.

I fjol köpte Veolia upp konkurrenten Suez. Furbo tror att förvärvet kommer skapa kostnadssynergier. Samtidigt kommer det ge en starkare marknadsställning och en bättre prissättningsförmåga.

”Aktiekursen var under oförtjänt mycket press förra året, kanske för att det fanns en hel del osäkerhet kring hur sammanslagningen skulle falla ut, och handlas nu till en väldigt attraktiv värdering. Samtidigt har också investerarförtroendet kommit tillbaka och de har startat året väldigt bra”, enlig Furbo.