Aktie Humle Småbolagsfonds förvaltare Petter Löfqvist lyfter fram medicinteknikbolaget Chemometec som "månadens bolag" i fondbolagets senaste månadsrapport.

Chemometec är ett danskt medicinsktekniskt bolag som levererar produkter och förbrukningsvaror inom området cellräkning. Bolaget beskrivs som världsledande vad gäller precision i cellräkning.

”Affärsmodellen bygger på en klassisk ”razor-razorblade-modell” där man säljer cellräknaren med en okej marginal men cellräknaren behöver förbrukningsmaterial i form av engångskasetter från bolaget som säljs med extremt höga bruttomarginaler. Desto fler maskiner som ställs ut, desto större volym av höglönsamma förbrukningsmaterial kommer att behövas över tid”, skriver Löfqvist.

Han påpekar att aktien är extremt högt värderad – faktiskt en av de dyraste i fondportföljen. Men förväntningarna är samtidigt skyhöga.

”Men den förväntade tillväxten är också extremt hög. Ledningen har extremt bra koll på verksamheten och på danskt manér guidar man för kommande årets resultat. Bolaget har under det senast året guidat upp sina förväntningar ett antal gånger och vinstvarnat positivt”, skriver han och fortsätter:

”I den marknad vi har haft under inledningen av 2022 med fokus på värde i stället för tillväxt har bolaget såklart kommit ned. Men lyfter man blicken kan man konstatera att här har vi ett bolag som med stor sannolikhet står inför en lång period av stark vinsttillväxt och det gillar Humle Småbolagsfond”, avslutar Petter Löfqvist.