Maria Ljungqvist, fondförvaltare på fondbolaget Aktie-Ansvar.

Aktie Kreditvärderaren Moody's har sänkt Balders kreditbetyg till "skräpstatus" – ett besked som får aktien och Stockholmsbörsens fastighetssektor på fall under onsdagen. Aktie-Ansvars ränteförvaltare Maria Ljungqvist går igenom hur beslutet påverkar Balders framtida finansieringsmöjligheter och vilka andra fastighetsbolag som kan gå samma öde till mötes. 

På tisdagskvällen meddelade Moody’s att kreditvärderingsjätten sänker kreditbetyget för Balder till Ba1, motsvarande så kallad ”skräpstatus”. Tidigare placerade Moody’s bolaget i den mer åtråvärda ”Investment grade”-kategorin.

Balder faller 3,8 procent runt klockan 13 på onsdagen och beskedet drar även ned andra fastighetsaktier. Stockholmsbörsens fastighetsindex backar vid samma tidpunkt 1,8 procent.  

– Det är det första investment grade-bolaget i fastighetssektorn, mig veterligen, som går över till andra sidan och jag tänker att det kan sända lite chockvågor, sa Handelsbankens branschanalytiker Johan Edberg till Di på tisdagskvällen. 

Aktie-Ansvars ränteförvaltare Maria Ljungqvist blev inte särskilt överraskad av Moody’s beslut eftersom bolaget tidigare meddelat att det utvärderar Balders kreditbetyg för en eventuell nedgradering (”review for downgrade”).

– Tiden för den här utvärderingen var på väg att löpa ut och då har man två val, antingen nedgradera betyget eller avsluta granskningen, säger hon till Privata Affärer. 

Maria Ljungqvist bedömer att den konvertibel som Balder emitterade i mitten av februari på 500 miljoner euro inte påverkade Moody’s beslut att sänka kreditbetyget. En konvertibel är ett skuldebrev som kan konverteras till aktier i bolaget vid en förutbestämt kurs eller datum. 

– Det hade varit bättre, utifrån Moody’s synpunkt, om Balder hade gjort ytterligare en vanlig aktieemission, säger Maria Ljungqvist och syftar på att Balder i december genomförde en riktad nyemission till AMF på 1,8 miljarder kronor. 

Samtidigt har reaktionerna på obligationsmarknaden varit dämpade, åtminstone att döma av den prisinformation som finns att ta del på onsdagsförmiddagen, enligt förvaltaren. 

Baserat på bankernas indikativa prissättning, som är en bedömning, har kreditspreadarna på Balders obligationer ökat mellan 20 till 50 punkter, det vill säga 0,2 till 0,5 procentenheter. Kreditspreaden är en slags riskpremie, ett påslag på referensräntan som investerare vill ha för att köpa mer riskfyllda företagslån. 

– Än så länge är det inte någon större dramatik, säger Maria Ljungqvist och betonar att kreditspreadarna på Balders obligationer minskat kraftigt sedan november, från drygt 4 procentenheter till omkring 2,9 procentenheter på onsdagen. 

Vidare säger Maria Ljungqvist att kreditspreadarna även ökat något på de andra fastighetsbolagens obligationer under onsdagen, omkring 10 punkter.

Vad betyder det här för Balders framtida finansieringsmöjligheter?
– Balder har fortfarande ett ”Investment grade”-betyg från S&P, som är den andra stora kreditvärderaren på marknaden. Samtidigt är det få fastighetsbolag som använder obligationsmarknaden just nu för man tycker det är för dyrt. Man försöker lösa bankfinansiering i stället. 

När det gäller andra fastighetsbolag som är i farozonen för ett sänkt kreditbetyg nämner förvaltaren Fastpartner och Fabege. Däremot är inget av bolagen under en liknande utvärdering som Balder tidigare var från Moody’s, men utsikterna för deras kreditbetyg har sänkts till “negativa”.

– Skillnaderna är också stora mellan bolagen. Ett sänkt betyg för Fastpartner skulle innebär att de blir ”high yield”, säger Maria Ljungqvist och syftar på den betygsskala som ofta kallas för ”skräpstatus”.

– Fabege skulle fortfarande tillhöra ”Investment grade”-kategorin även om kreditbetyget sänktes ett steg, tillägger hon. 

Hon påtalar sedan att räntetäckningsgraden, ett nyckeltal som visar bolagets förmåga att täcka sina räntekostnader, har stor betydelse för kreditbetyget. Exempelvis innebär en räntetäckningsgrad på mindre än 1,0 att företagets rörelsevinst inte räcker till att betala räntan på sina lån. 

– Bland de åtgärder som bolagen kan vidta för att höja räntetäckningsgraden finns dels att sänka eller ställa in utdelningen, dels att göra en nyemission, och använda pengarna till att minska skulden. Vi har sett flera fastighetsbolag som gjort något av det under det senaste året, säger Maria Ljungqvist, och fortsätter:

– Problemet med att i stället sälja fastigheter är att man också säljer framtida kassaflöden, så även om skulden minskar kanske det inte höjer räntetäckningsgraden i någon större utsträckning.