Kina Inget inflationsproblem, attraktiva värderingar och regulatoriska lättnader är några av de faktorer som talar för kinesiska aktier just nu. Det menar Wenli Zheng, förvaltare på T. Rowe Price.

I ett marknadsbrev konstaterar han att den kinesiska aktiemarknaden haft en tuff period.

”En rad faktorer har tyngt marknaden.  Det handlar bland annat om hårdare regleringar, geopolitiska spänningar, hotet om avlistning av kinesiska aktier i USA, kris på fastighetsmarknaden och utbrott av covid 19”, skriver Zheng och nämner att vissa analytiker till och med ifrågasatt om man överhuvudtaget ska investera i Kina.

Men Zheng ser positivt på Kina och menar att det både finns cykliska och strukturella skäl till varför kinesiska aktier är attraktiva för investerare.  

”Kina befinner sig i en unik position där landet kan lätta på penningpolitiken. I andra delar av världen har de massiva stödpaketen under pandemin resulterat i hög inflation. Det gör att många centralbanker nu måste till med aggressiva åtstramningar. Men i Kina är inflationen under kontroll vilket ger utrymme för lättnader för att stödja tillväxten”, menar Zheng.

Även i Kina har det förekommit stödåtgärder i samband med pandemin. Men dessa drogs tillbaka relativt tidigt.

”Redan under det tredje kvartalet 2020 började staten dra tillbaka en del pandemistödåtgärder och fortsatte med detta under 2021. Det är också en av de främsta anledningarna till att inflationen har kunnat hållas i schack, men också att vi nu ser en inbromsning i ekonomin”, skriver Zheng.

Men Zheng tror att ekonomin kommer att förbättras under de kommande kvartalen.

”Pressen från covid-utbrott och en svag fastighetsmarknad väntas minska. Detta samtidigt som vi får se stödåtgärder som förbättrar ekonomin”, skriver Zheng.

Han ser också kommande konsolideringar som något som är positivt för aktiemarknaden på lång sikt.

”Pandemin kommer förvisso att fortsätta vara en motvind men vi ser den också som en katalysator för konsolideringar. Vi har sett stora kapacitetsneddragningar i sektorer som hotell och restaurang. De ledande bolagen gynnas av att mindre aktörer försvinner. När situationen sedan normaliseras finns det möjligheter till prishöjningar vilket skulle förbättra marginalerna”, skriver Zheng.

Han exempifierar med hotellkedjan Huazhu.

”Under pandemin tvingades många mindre hotelloperatörer lägga ner men Huazhu växer. Vi tror att bolaget kommer att bli en vinnare när Kina gradvis slopar covidrestriktionerna”, skriver Zheng.

Han lyfter också fram den kinesiska elbilssektorn som går en ljus framtid till mötes. Det gäller både i ett inhemskt och i ett internationellt perspektiv.

”När det gäller bilar med förbränningsmotorer så anses allmänt att de kinesiska märkena ha sämre kvalitet än andra. Men när det gäller kinesiska elbilar är bilden betydligt bättre. Kinesiska tillverkare av bilar med förbränningsmotorer har bara 30 procent av den lokala kinesiska marknaden. För elbilstillverkarna är andelen 65 procent”, skriver Zheng och fortsätter:

”Kina har stora möjligheter att bli en stor global aktör när det gäller elbilar och elbilskomponenter. Investeringsmöjligheterna finns inte bara i uppenbara områden som elbilsbatterier utan också i andra områden som bildelar, automationssystem och halvledare. Vi tror att elbilssektorn kommer att bli en av de största drivkrafterna för Kinas industri det kommande decenniet”, skriver Zheng.