Placera Efter en stängning kommer det alltid en öppning, och efter ett fall kommer en återhämtning. Så resonerar Aktie-Ansvar i sin senaste strategirapport skriven av Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen på Aktie-Ansvar. Han konstaterar att det är långt ifrån ett normalt läge på marknaderna, men slutsatsen är ändå att ”ett cykliskt uppsving från låga nivåer borde hålla i sig den närmaste tiden”. I portföljen har han ökat i både Autoliv och Veoneer, samt SKF och Sandvik.

Länder över hela världen har åter öppnat olika verksamheter efter vårens omfattande nedstängningar av samhällsfunktioner. Hårda restriktioner har tärt på ekonomi och människor. Det är långt kvar till normalitet men samhället börjar återhämta förlorad mark.

Trots att det finns en hel del risker och frågetecknen när det gäller utvecklingen på marknaderna är Aktie-Ansvar försiktigt positiva till hela börsen. Cykliska aktier är att föredra, eftersom förbättringen i ekonomin betyder mest för cykliska bolag.

”Sektorrotationen fortsätter”

Marknadsrörelserna just nu pekar på att sektorrotationen som inletts kommer att fortsätta. ”Värderingen kan se utmanande ut men vi befinner oss i ett läge där riktning är viktigare än absolut nivå”, skriver han.

Den europeiska ekonomin har inlett en öppningsprocess, och just därför finns det ett antal positiva punkter som är viktiga för fortsättningen, menar Lars-Erik Lundgren.

”Lågt värderade cykliska bolag”

Aktie-Ansvar väljer att ha en balanserad portfölj med lågt värderade cykliska bolag, vilket för innehavet innebär ungefär samma innehåll som vid den tidigare strategirapporten.

Börsen har stigit ordentligt efter corona-dippen och är just nu på plus för året. Lars-Erik Lundgren tror även på den närmaste fortsättningen. Slutsatsen är att den starka återhämtningen fortsätter under hela fjärde kvartalet i år. Och de bolag som tappat mest i nedgången är de cykliska bolagen, och just därför kommer återhämtningen att få störst betydelse för dem.

Dumpar Husqvarna

”Vi har exempelvis ökat vår cykliska exponering genom ytterligare köp av både SKF och Sandvik samt köpt både Autoliv och Veoneer. Bilindustrin har drabbats hårt och fallit till nivåer jag bedömer vara ohållbart låga”, skriver Aktie-Ansvar.

Däremot väljer Aktie-Ansvar att kliva av helt när det gäller Husqvarna, då ”värderingen blev för ansträngd”.