Kina Den kinesiska skuldballongen kan på ett välordnat sätt tänkas blåsas ur. Det bedömer Sheldon Chan, Asienränteförvaltare på T. Rowe Price, i en analys.

”Rådande turbulens kan inte antas innebära ett test av den finansiella stabiliteten i Kina”, fortsätter han.

Eventuella inverkningar på landets banksektor från fastighetsutvecklaren Evergrande anses vara hanterbara. Kinas styre väntas kunna fokusera på att hantera inverkningar på samhälle och ekonomi såsom hantering av ofärdigbyggda bostäder.

”Beslutsfattare kommer att vara uppmärksamma på potentiella sociala och ekonomiska inverkningar”, skriver förvaltaren.

Det konstateras att Evergrande varit en med hjälp av skulder kraftigt växande bostadsutvecklare. Bolaget har nu fått problem sedan landets styre under fjolåret började att strama åt politiken för att öka disciplinen inom sektorn.

T. Rowe Price bedömer, med stöd av diskussioner med bostadsutvecklarföretagsledare, att toppen på policyåtstramningar har nåtts.

”Med det sagt räknar vi inte med några större lättnader av fastighetspolicyn i närtid”, skriver Sheldon Chan.

Enligt förvaltaren kan en tuff tid ligga framför mindre kreditvärdiga kinesiska fastighetsföretag. Evergrande kan tänkas ge en period av stramare åtkomst av finansiering.

”Alla utvecklare kommer inte att ta sig igenom denna period av stramare finansiering lätt. Vi utesluter inte möjligheterna att ytterligare företag kommer under stress med ytterligare betalningsinställningar”, skriver han.

Samtidigt kan det komma att ge upphov till bra investeringsmöjligheter på kinesisk ”high yield”-marknad.

”Det kan presentera attraktiva ingångslägen för att addera exponering mot sektorn”, sammanfattas resonemanget.