Räntor En ökad volatilitet är att vänta för räntor och kreditspreadar då penningpolitiken kommer att bli mindre ackommoderande. Det bedömer förvaltningsbolaget T. Rowe Price (TRP) inför 2022.

”Fed kommer att ha utmaningar i att övertyga investerare om att tapering inte är åtstramning”, tror TRP.

Inflationen väntas envist hålla i under den närmaste tiden för att sedan vara övergående, med ett pristryck som lättar under 2022. Fed väntas samtidigt börja höja räntan under det andra halvåret 2022. Både finans- och penningpolitik kan börja normaliseras medan covid under nästa år går från att vara en pandemi till endemi.

”Det lägre pristrycket och inbromsande men ändå tillväxt över trend kan ge något högre räntor och en svängig dollar. Även om Fed kan uppnå en mjuklandning bör ränteinvesterare anta en defensiv hållning till krediter då spreadar över statspapper är under historiska genomsnitt på nästan samtliga räntesektorer”, framhåller TRP med påpekan att det rådande läget ger ett dåligt utrymme för felbedömningar.