Förtydligande: Dagens försäljning av Nimbus-aktier var från underliggande minoritetsägare

2021-05-19 18:05:00

R12 har idag insynsrapporterat för en försäljning av 350.000 aktier i Nimbus Group. Dessa aktier ägdes av minoritetsägare i R12 och är alltså inte R12s egna aktier. R12 har ej sålt några aktier i Nimbus Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hesselmark, partner
E-mail: per@r12kapital.se

Om R12
R12 är ett svenskt investeringsbolag som drivs av delägarna Per Hesselmark och Hans Ramel. Bolaget största ägare är Robert af Jochnick tillsammans med sina tre söner. R12s investeringsverksamhet är fokuserad på Skandinavien, men även övriga Europa kan komma ifråga vid exempelvis tilläggsinvesteringar. För närvarande är vi delägare i 9 bolag. 
Vi letar aktivt efter nya investeringar. Vid sidan av kapital tillför R12 ett strategiskt perspektiv och arbetar på att utveckla företagets affärsplan och därmed höja lönsamhet och tillväxt.

MFN