Rapport Det finländska kraftbolaget Fortum redovisar ett resultat före skatt på 554 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020. Analytikernas förväntningar var ett resultat före skatt på 728 miljoner euro, enligt Infront.

Jämförbart rörelseresultat uppgick till 928 miljoner euro, mot väntat 901 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 21.279 miljoner euro, mot väntade 23.564 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 1:12 euro per aktie för helåret, vilket bolaget guidat för. Analytikerna väntade en ordinarie utdelning om just 1:12 euro.

Fortum står fast vid sin prognos om att capex väntas ligga omkring 1,4 miljarder euro för helåret 2021.

Prognosen inkluderar underhåll inkluderat men exkluderar förvärv.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.