Fortum imponerar

Publicerad 2012-02-01 08:25

Det finländska kraftbolaget Fortum redovisar ett resultat före skatt på 532 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2011 (285). Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett resultat före skatt om 441 miljoner euro.

Fortum uppskattar kostnaderna relaterat till stormen i Finland till 57 miljoner euro. I analytikernas förväntningar för kvartalet var kostnader på 45,3 miljoner euro inkluderat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.667 miljoner euro (1.902). Väntat var en nettoomsättning på 1.785 miljoner euro.

Rörelseresultatet ebit blev 579 miljoner euro (321), mot väntade 481 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 euro per aktie för helåret 2011 (1:00). Här väntades en utdelning om i snitt 1:03 kronor.

För 2012 spår capex i intervallet 1,6-1,8 miljarder euro och motsvarande siffra för 2013 och 2014 ligger på cirka 1,1-1,4 miljarder euro.

Fortum räknar med att efterfrågan på elektricitet i Norden kommer att öka med 0,5 procent årligen under de kommande åren.