FORTUM: HÖGRE JÄMFÖRBART RESULTAT 4 KV, INFÖR NY ORGANISATION

2023-03-02 08:35:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finländska Fortum redovisar för det fjärde kvartalet 2022 ett högre jämförbart resultat än motsvarande period året före. Kraftbolaget meddelar även om en omorganisation samt nya långsiktiga mål.

Det framgår av ett antal pressmeddelanden från bolaget.

För det fjärde kvartalet 2022 redovisar Fortum ett jämförbart ebitda-resultat på 895 miljoner euro (673) för kvarvarande verksamheter. Det jämförbara rörelseresultatet (ebit) var 744 miljoner euro (519), medan det rapporterade rörelseresultatet blev -653 miljoner euro (547). Enligt Fortum påverkades det rapporterade resultatet bland annat av lägre värderingar av olika derivat.

Det jämförbara resultatet per aktie blev 0:24 euro (0:41) och exklusive Rysslandsverksamheten 0:42 euro (0:34), medan kvartalets försäljning var 2.736 miljoner euro (2.171).

Fortum genomför även en omorganisation, efter vilken bolaget kommer att ha affärsenheterna Hydro Generation, Nuclear Generation, Renewables and Decarbonisation, Corporate Customers and Markets, Circular Solutions samt Enabling Functions. Verksamheten i Ryssland kommer att rapporteras som ett separat segment tills vidare, enligt Fortum.

I syfte att säkerställa att bolaget har en kreditrating på minst BBB, samt optimal finansiell flexibilitet, ska nettoskulder i relation till jämförbart ebitda-resultat vara 2,0-2,5 gånger. Tillväxten inom vad som klassas som ren energi ska vidare vara "disciplinerad", med investeringar (capex) på upp till 1,5 miljarder euro för åren 2023-2025.

Utdelningspolicyn ska vara 60-90 procent av jämförbart resultat per aktie. För 2022 föreslår Fortum en utdelning på 0:91 euro per aktie.

I Fortums nya organisation blir Tiina Tuomela finanschef och framöver även ansvarig för förvärv och fusioner.Direkt-SE