I annonssamarbete med MIRIS HOLDING AB

ANNONS Svenska Miris är ensamma i världen att kunna erbjuda ett verktyg för analys av bröstmjölk. För att befästa sin starka ställning inom neonatalvården har medicinteknikbolaget nyligen genomfört en nyemission på 33,4 miljoner kronor – som ska finansiera ny produktutveckling och affärsstrategi.

Globala Miris utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner världen över.

Uppsalaföretagets mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla lösningar för individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Hela 98 procent av den svenska neonatalvården är täckt – och i dag är antalet installerade analysinstrument på den viktiga USA-marknaden uppe i ett 50-tal av de totalt 400 sålda exemplaren.

Under PAS (Pediatric Academic Societies) – ett av de största mötena för neonatalvårdpersonal i USA – presenterade nyligen Miris kund på Brenner Children´s Hospital sitt resultat på de primära studierna av implementeringen av deras individuella berikningsprogram.

– De visar i sina första resultat en tillväxtökning med nära 30 procent (från 17 gram/kilo/dag till 22 gram/kilo/dag) efter implementeringen av bröstmjölksanalys. Att våra kunder är med och sprider kunskap om nyttan med individualiserad berikning är den bästa marknadsföring vi kan ha, framhåller VD:n Camilla Myhre Sandberg.

Takten på expansionen drogs i fjol ned av pandemin. Men årets första kvartal är det bästa någonsin – med en ökad orderingång och nettoomsättning på hela fyra miljoner kronor (en ökning på 135 procent mot samma period 2020).

Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) har intagit fem procent av sjukhusen i USA – med flest neonatalenheter i världen (700) – och för tillfället genomförs ett tiotal olika kliniska studier på instrumentet där.

Men både produkten och företagets affärsstrategi behöver utvecklas – för att behålla sin starka ställning även när förväntade konkurrenter dyker upp på marknaden. Därför har en lyckad övertecknad nyemission på 33,4 miljoner kronor nyligen genomförts.

– Instrumentet vi tillhandahåller i dag togs fram för 20 år sedan och utvecklades från början för komjölksanalys. Tack vare vår upparbetade marknadsexpertis kan vi nu säkerställa att produktutvecklingen inkluderar både kundernas behov och säkerställer en bättre affärsmodell för oss.

– Utvecklingen av nytt instrument ger oss möjlighet att introducera en intäktsmodell där man tar betalt per analys. Då ökar den tidigare försäljningspotentialen globalt från beräknat fyra till uppåt elva miljarder kronor på en femårsperiod, säger Camilla Myhre Sandberg.

FAKTA: Miris Holding AB

*Uppsalabaserade Miris har utvecklat ett verktyg för att mäta näringsinnehållet i bröstmjölk i vården av prematura barn. Målet med analysen är att ge användaren möjlighet att individuellt berika mjölken med den näring som behövs.

* Produkten är marknadsgodkänd på flertalet marknader med cirka 400 instrument installerade runtom i Europa, USA och Asien. Kunderna finns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölkbanker för att analysera donerad mjölk, samt inom forskning.

Av: Miris Holding AB

Detta är en annons från Miris Holding AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.