Bostad Nästan två av tre svenskar tror på stigande bopriser. Men det är något färre än förra månaden, visar SEB:s boprisindikator.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 62 i juli jämfört med 65 i juni.

Av de tillfrågade tror 68 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 70 procent förra månaden, medan 6 procent tror på fallande priser, jämfört med 5 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,49 procent, upp jämfört med 0,47 procent föregående månad.


Boprisindikatorn           jul    jun    maj
Boprisindikatorn 62 65 66
- Öka 68 70 70
- Minska 6 5 4
Binda räntan 8 7 5
Reporäntan 1 år 0,49 0,47 0,40

Bild: Boprisindikatorn

image