Cornelia Jönsson/Di/TT

Börsen Ålandsbanken behåller en "försiktig övervikt" i aktier, men gör en regional förändring. En ökad exponeringen mot Europa finansieras med en lägre andel amerikanska aktier. Det framgår av bankens färska marknadsutblick. 

Den senaste tidens ökade volatilitet på aktiemarknaden är naturlig med tanke på de kraftiga uppgångarna i början av året, konstaterar Ålandsbanken i sin uppdaterade marknadsstrategi. 

Framöver kommer centralbankerna att gå en ”delikat balansgång” i sina försök att bromsa den allmänna prisuppgången och sänka inflationsförväntingarna. Tuffare åtstramningar måste då vägas mot ”risken för en hårdlandning” av ekonomin efter de senaste åren starka konjunktur, fortsätter banken i rapporten. 

Ålandsbanken tillhör den mer optimistiska skaran som tror på en fortsatt god börsutveckling framåt. Banken väljer att behålla sin ”försiktiga övervikt” i aktier, men gör en regional förändring i aktieexponeringen, enligt rapporten. 

”Vi skalar ned USA till förmån för en ökad exponeringen mot Europa”, skriver Ålandsbanken. 

Motiveringen till förändringen är den amerikanska marknadens högre värdering, som nu ligger över det historiska snittet. Samtidigt handlas europeiska aktier lägre än vad Ålandsbanken bedömer vara en ”neutral värdering”, trots kursuppgången under 2023, står det att läsa i rapporten. 

I räntedelen av portföljen fortsätter banken att övervikta företagsobligationer.