Elpriset Även natten mot fredagen bjuder på negativa elpriser i hela Sverige. Men dygnspriset nästan fördubblas jämfört med i dag. 

Det är den kraftiga blåsten som gör att elpriset just nu är riktigt lågt jämfört med den senaste tidens chockpriser. 

På torsdagen landade snittpriset på Nordpool för de fyra svenska elområdena på 4,6 öre per kWh. I morgon blir det dock nästan en dubblering men ändå väldigt lågt då en kilowattimme väntas kosta 8,4 öre. 

Den som har timprisavtal kan dock glädja sig över ännu en natt med negativa priser. För precis som föregående natt så kommer priset under natten mot fredagen som lägst vara -1 öre per kilowattimme. Det gäller samtliga svenska elområden. 

I praktiken blir det dock inte ett negativt pris eftersom slutkunder också betalar skatt på elen och den är lika oavsett priset på elbörsen Nordpool. Dessutom tillkommer eventuella påslag från elhandelsbolagen samt moms mm.