Rapport Flygbolaget SAS resultat före skatt under räkenskapsårets andra kvartal blev -2.361 miljoner kr (-3.722), framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Rörelseresultatet förbättrades till -2.048 miljoner kr (-3.315) och nettoresultatet blev -2.433 miljoner kr (-3.470), i det fortsatt för verksamheten hårt pandemipräglade kvartalet.

SAS omsättning uppgick till 1.932 miljoner kr (5.264).

Tillförordnade vd:n Karl Sandlund, som agerar till dess att nyutsedde Anko van der Werff tillträder, skriver i vd-ordet att smittspridningen var fortsatt hög under kvartalet, med strikta reserestriktioner och låg efterfrågan på flygresor som följd.

”Under kvartalet har fokus varit att minska SAS kostnader, bevara likviditeten och ytterligare stärka SAS framtida konkurrenskraft”, skriver Karl Sandlund.

2,4 miljoner färre passagerare

Antalet passagerare minskade med 2,4 miljoner jämfört med samma kvartal föregående år och var dessutom 140.000 färre än föregående kvartal.

”Den svaga efterfrågan gör det nödvändigt att fortsatt anpassa verksamheten och minska kostnaderna för att parera det kraftiga intäktsbortfallet. Detta har resulterat i 4,6 miljarder kronor (-54 procent) lägre kostnader än föregående år och närmare en halv miljard kronor (-11 procent lägre kostnader än föregående kvartal”, skriver Karl Sandlund.

”Bättre rörelseresultat”

Tillförordnade vd:n noterar också att SAS för första gången sedan pandemins utbrott redovisar ett förbättrat rörelseresultat mot såväl föregående år som föregående kvartal. Det finns också förhoppningar om att lättade restriktioner och ökad vaccinationsgrad ska leda till förstärkt efterfrågan inför den viktiga sommarsäsongen.