Rapport 3D-bioskrivarbolaget Bico redovisar ett resultat efter skatt på -25,9 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021 (+20,4). Resultatet per aktie uppgick till -0,41 kr (0,64). Rörelseresultatet blev -53,4 miljoner kr (22,0).

Nettoomsättningen uppgick till 519 miljoner kr (207). Organisk tillväxt i kvartalet rensat för försäljning av icke-återkommande pandemirelaterade hygienprodukter föregående år var 30 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

”Vi har en tydlig plan för att visa lönsamhet redan under 2022. Denna plan består huvudsakligen av att flytta fram positionera kommersiellt i kombination med kostnadsfokus och aktiviteter för att avsevärt förbättra vårt kassaflöde, skriver Erik Gatenholm i vd-ordet av bokslutet.