Rapport Det digitala magasinbolaget Readly fortsätter att gå med förlust. Däremot steg omsättningen under kvartalet. 

Readly redovisar ett resultat efter skatt på -52,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-47,2).

Rörelseresultatet blev -48,0 miljoner kronor (-51,2) och rörelsemarginalen var -40,4 procent (-54,8).

Nettoomsättningen uppgick till 119 miljoner kronor (93,4). Försäljningstillväxten var 27,3 procent.

Organisk tillväxt kan minska

Priserna på digital marknadsföring på större plattformar har ökat kraftigt och Readly flaggar för att den organiska tillväxten kan minska något till förmån för långsiktig lönsam tillväxt. Tillväxtmålet på 30 procent för helåret kvarstår dock.

Det skriver vd Maria Hedengren i rapporten för det tredje kvartalet.

”Under det senaste året har priserna på digital marknadsföring på de större plattformarna som Google och Facebook ökat kraftig vilket har ställt höga krav på optimering av kapitalallokering”, skriver Maria Hedengren och pekar på att branschmedia noterat en prisökning på så mycket som 45 procent de senaste 18 månaderna.

Bolaget följer utvecklingen noga och har enligt vd:n anpassat strategin på samtliga av bolagets tillväxtmarknader.

”Vi har exempelvis redan sedan tidigt under året ökat vårt fokus på storskaliga strategiska partnerskap som är en kostnadseffektiv tillväxtkanal och vi har för närvarande förnyat fokus på resesektorn som börjar återhämta sig”, skriver hon.

Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 27,3 procent. På bolagets största tillväxtmarknad Tyskland minskade tillväxttakten något och uppgick till 22,2 procent. Anledningen uppges vara negativa valutaeffekter samt att momsen sänkte under motsvarande period föregående år. Justerat för dessa effekter uppgick tillväxten till 26,2 procent i Tyskland.

Även i Storbritannien påverkades tillväxten av momseffekter där momsen sänkte från 20 till 0 procent förra året. Bolaget har även noterat en dämpad tillväxt som en följd av lättade coronarestriktioner.

”Med det sagt ser vi fortsatt positivt på den långsiktiga utvecklingen”, skriver Maria Hedengren.

I Sverige ökade intäkterna med 22,8 procent medan övriga marknader ökade 42,8 procent där en särskilt god utveckling noterades i Österrike och Schweiz.