Fortsatt förlust för Anoto

Publicerad 2007-11-20 10:29

IT-bolaget Anoto redovisar en förlust före skatt på 14,2 miljoner kronor för perioden januari-mars, vilket kan jämföras med förlusten på 15,1 miljoner kronor motsvarande period 2005.

Omsättningen steg till 40,2 miljoner kronor, från 28,8 miljoner kronor ett år tidigare.

Det affärsområde som liksom bolaget heter Anoto, och som står för hela omsättningen, väntas på helårsbasis visa ett positivt resultat före avskrivningar.

Det nya USA-baserade affärsområdet Content and Applications väntas få sina första externa intäkter under andra halvåret.

(TT)