Notering Försvarsleverantören W5 Solutions avser att notera sina aktier på handelsplattformen First North Growth Market och ska inför det göra en nyemission.

Nasdaq Stockholms har gjort bedömningen att W5 Solutions uppfyller gällande noteringskrav förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls.

Under de nio första månaderna 2021 omsatte W5 Solutions bolaget 88,7 miljoner kronor, en tillväxt med 29,3 procent från motsvarande period året innan, och rörelsemarginalen låg på 14,9 procent. Bolaget har som mål att omsätta minst 500 miljoner kronor fram till år 2025 med en rörelsemarginal på minst 12 procent fram till 2025.

Erbjudandet inför listningen beräknas tillföra W5 Solutions cirka 35 miljoner kronor före noteringskostnader. Bolaget har inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser på motsvarande 85,7 procent av beloppet.

Redeye är finansiell rådgivare åt W5 Solutions i samband med noteringen.