Förslag till årsstämman i JM AB 2023 avseende ordförande och styrelseledamöter

2023-02-02 08:00:00

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Camilla Krogh, Kerstin Gillsbro, Jenny Larsson, Olav Line, och Thomas Thuresson samt nyval av Stefan Björkman. Kaj-Gustaf Bergh har avböjt omval.

Stefan Björkman har examen från Tekniska högskolan i Helsingfors och är VD för Föreningen Konstsamfundet. Innan dess har Stefan Björkman varit verksam inom Kone-koncernen och inom bank- och försäkringsbranschen i Finland. Stefan Björkman är styrelseordförande i Alandia Försäkring Abp och Coronaria Oy samt vice ordförande i Stockmann Abp och styrelseledamot iCor Group Oy.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:
  • Ilija Batljan, (ordförande), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
  • Anders Oscarsson, AMF Pension
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM.

Cision