Aktie Flera forskningsresultat publicerade i vetenskapliga tidskrifter stärker forskningsbolaget Sprint Biosciences möjligheter inom barncancer. Det skriver bolaget självt i ett pressmeddelande.

Av resultaten framgår att höga nivåer av proteinet VRK1, vilket är det mål som Sprint Biosciences Vada-projekt är inriktat mot, är kopplat till dålig prognos inom barncancerindikationerna neuroblastom och Ewings sarkom.

Enligt Sprint Biosciences ger det möjligheter att ansöka om särläkemedelsstatus samt stärker bolagets position i diskussionerna med potentiella licenstagare.

Särläkemedelsstatus ger bland annat rätt till sju års marknadsexklusivitet efter godkännande i USA och tio år i EU.