Analys Tele2:s utsikter för att lämna extrautdelningar har försämrats, skriver SEB i en analys daterad på måndagen där rekommendationen för Tele2 sänks två steg. 

Efter år av värdeskapande genom avyttringar av tillgångar är Tele2 nu vid en punkt där det inte kan sälja fler verksamheter. Tillsammans med en relativt ansträngd balansräkning är utsikterna svaga för att Tele2 ska lämna de extra utdelningar som investerare har blivit vana vid, enligt banken.

”Vi tror att konsensus ligger för högt i sina förväntningar avseende den årliga utdelningen från Tele2. Vi tror att en ordinarie utdelning på omkring 6:75 kronor per aktie är vad investerare ska kunna förvänta sig för 2022-2023”, skriver SEB, vars estimat inte ger stöd för avsevärda extrautdelningar utöver det.

Vidare påpekar SEB att Tele2 verkar på en mogen marknad med hård konkurrens, där investeringar krävs i innehåll (som sporträttigheter) och i utbyggda nätfunktioner (5G).

”Dessa båda investeringar är dyra, vilket sätter Tele2 i en relativt svag position jämfört med Telia, Elisa och Telenor”, skriver banken.

I analysen sänker SEB Equities rekommendationen för Tele2 till sälj från tidigare köp och riktkursen dras ned till 120 från 144 kronor.

Vid 11.30-tiden hade Tele2:s B-aktie backat 3,3 procent till 132:35 kronor.

Graf över Tele2:s kursutveckling på ett års sikt:

image

Källa: Infront