Aktie Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 1 procent under oktober.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser väntades en försäljningsökning på 0,5 procent.

Den organiska försäljningen sjönk med 1 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta var ner 1 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning minskade med 8 procent till följd av en planerad uppgradering av e-handelsplattformen i mitten av oktober som tillfälligt medförde minskad trafik till sajten, skriver bolaget.

Under månaden minskade antalet butiker med netto 5 jämfört med samma månad föregående år. Antalet butiker uppgick per den sista oktober till 232 stycken.

I Sverige steg försäljningen med 1 procent.

I lokal valuta var försäljningen i Norge 1 procent ner och i Finland var den upp 6 procent.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.