Förpackat och klart

Publicerad 2012-12-11 11:22

Aktietips Fusionen mellan Billerud och Korsnäs blev slutförd i november. Nu i december genomför det nya förpackningsbolaget en nyemission som ska tillföra knappt 2 miljarder kr.

Kapitalet från emissionen ska användas till att betala tillbaka delar av företagets skulder.

Det krävs två befintliga aktier i Billerud Korsnäs för att få teckna en ny till teckningskursen 29 kr. Teckningstiden är 7 – 21 december.

Som långsiktig aktieägare är det lika bra du är med tecknar, men vill du inte gå in med mer pengar i bolaget säljer du teckningsrätterna. I skrivande stund handlas teckningsrätterna för ovanlighetens skull utan rabatt.

Det viktigaste är att du gör någonting för att inte förlora värdet på teckningsrätterna.

Sammangåendet ser lovande ut och cirka 75 procent av försäljningen blir till konsumentnära branscher. Rörelsemarginalen ska enligt de finansiella målen över en konjunkturcykel vara över 10 procent och halva nettovinsten ska delas ut.

Årets p/e-tal ligger runt till synes höga 15 för den nya koncernen, men förpackningsmarknaden växer och nås rörelsemarginalmålet framöver faller vinstmultipeln ned mot 10.

Aktiens uppgång i november var brant och kursen toppade vid 70 kr innan teckningsrätterna avskiljdes. 70 kr är nära toppen på 74 kr från 2011, vilket är de högsta nivåerna sedan högkonjunkturåret 2007. Skulle aktien falla under vintern uppstår ett bättre långsiktigt läge.