I annonssamarbete med PHOENIX BIOPOWER

ANNONS Väderberoende elproduktion från sol och vind beräknas fram till 2050 stå för över hälften av all global elproduktion. För svenskarna räknar man med runt 40–50 procent – i perioder upp till 75 procent. Den väderberoende elproduktionen går inte att styra efter behov, därför behövs planerbar energi nu mer än någonsin. Phoenix BioPowers BTC-teknik erbjuder energi när den behövs, där den behövs.

Biokraft och bioenergi står inför en förändring. För att möta klimatavtalets mål på 1,5 grader måste 1000 terawattimmar förnybar el tillföras elsystemet – varje år! Att ersätta kol och naturgas enbart med väderberoende elproduktion har inte fungerat som tänkt, och resulterat i rekordhöga elpriser, redan innan kriget i Ukraina. Produktionen behöver planeras i större omfattning, vilket är precis det BTC-tekniken möjliggör. 

– För Phoenix BioPower innebär situationen en möjlighet att snabbare kommersialisera vår teknik och avser därför accelerera vår utveckling ytterligare, förklarar Henrik Båge, VD för Phoenix BioPower.

Phoenix BioPowers BTC-teknik (Biomass Fired TopCycle) levererar planerbar el. Som teknikutvecklare inom förnybar energi, tillgängliggör bolaget biokraftteknik som är både mer lönsam och effektivare än dagens teknik. BTC utgår från principen att integrera förgasning med en högeffektiv gasturbinteknik. Det ger en högeffektiv biokraftanläggning för produktion av el tillsammans med fjärrvärme eller negativa koldioxidutsläpp. Phoenix BioPowers biokraftsteknik är ett radikalt skifte från den 200 år gamla teknik som används i dag och har potentialen att producera dubbelt så mycket elektricitet – från samma mängd bränsle. 

Läs mer om hur BTC-tekniken fungerar här!

En hållbar utveckling

I IPCC:s senaste rapporter framgår att det inte kommer räcka att bara minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Det behövs teknik som aktivt kan ta bort den koldioxid vi redan har släppt ut och som också kan tillämpas i omfattande skala. Med BTC-tekniken kan negativa utsläpp åstadkommas mycket mer kostnads- och energieffektivt än konventionell biokraft. Detta skapar negativa utsläpp och minskar mängden koldioxid i atmosfären – en nödvändighet för att motverka klimatkrisen.

BTC-tekniken är ren kraftvärmeteknik. Det innebär att både kraft och värme produceras samtidigt och bränslets energiinnehåll används till max. Dagens biokraft producerar däremot relativt lite el i relation till värme och blir därför beroende av intäkter från värmeproduktionen. Med sin höga effektivitet jämnas relationen ut i en BTC-anläggning, vilket gör att upp emot tre gånger så mycket el kan produceras från ett fjärrvärmenät. Sammankopplade med dagens fjärrvärmenät sker produktionen nära konsumtionen. Dessutom används restprodukter från skogen och jordbruket som bränsle, ett effektivt sätt att tillvarata och återvinna jordens resurser.

Unknown-1

Framtidens biokraft

Under 2022 utvecklas Phoenix BioPower ytterligare. Med en bred teknikplattform, med bas i en omfattande patentportfölj, är kommersialiseringen på god väg. Bolagets arbete med att utveckla och kommersialisera den tekniska plattformen globalt syftar till att börja uppföra en första kommersiell demonstrationsanläggning 2026/27 med driftsättning innan 2030.

Av: Phoenix BioPower

Detta är en annons från Phoenix BioPower och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.