I annonssamarbete med STOREBRAND FONDER

ANNONS I spåren av Rysslands invasion av Ukraina, skenande energipriser och ökade regulatoriska krav på att världen ska ställa om snabbare till hållbara energikällor, har många bolag inom förnybar energi rusat på börsen i år – trots ett bistert marknadsklimat. Det är en utveckling som Storebrands förvaltare Philip Ripman tror kommer fortsätta. 

Investeringar innebär en risk

“På lång sikt är bolag inom förnybart solklara vinnare. Det är förvånansvärt att vårt beroende av fossila bränslen och Ryssland som leverantör av olja och gas inte ifrågasatts mer tidigare. Invasionen av Ukraina blev en tydlig trigger, men förstärker bara en långsiktig trend mot förnybara energikällor som vi investerat i länge”, säger Philip Ripman som förvaltar fonden Storebrand Renewable Energy.

Fonden, som investerar i tre stora teman; solenergi, vindkraft, elnät och infrastruktur, letar bolag som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar och har haft en mycket stark utveckling under 2022. Vid utgången av augusti månad summerade uppgången för fonden till cirka 22 procent, samtidigt som globala aktier uttryckt som MSCI All Countries World Index, net return, hade backat med cirka 3,4 procent i lokal valuta*.

Enligt Philip har uppgången varit relativt jämnt fördelad över fondens underliggande investeringsteman, men han lyfter fram några av fondens innehav som tydliga bidragsgivare.

“Enphase Energy är fondens största innehav. De levererar så kallade mikroinverteringssystem baserat på solenergi för bostäder och kommersiella lokaler. Bolagets tekniska plattform gör det möjligt att generera, lagra och kontrollera solenergi, bland annat för att undvika att elförsörjningen ligger nere under dagar med mindre bra väderförhållanden. Bolaget har en snillrik produkt för hållbar energiförsörjning och växer så det knakar.”

“Ett annat lite mindre bolag som vi tycker ser väldigt intressant ut för framtiden är det danskregistrerade Cadelere. Bolaget är verksamt inom tillverkning av vindkraftverk off-shore. De tillhandahåller bland annat båtar för transport och installation av vindturbiner och bistår i att bygga upp de fundament som dessa står på ute till havs. Cadelere tycker vi är ett bra exempel på hur bolag kan skapa lönsamhet i olika delar av den förnybara värdekedjan.”   

Framåt menar Philip att det finns goda skäl att fortsätta att investera i bolag inom förnybart, och han ser inte att värderingarna i de bolag som driver sektorn framåt är särskilt utmanande, givet de starka strukturella trender som driver efterfrågan på bolagens produkter och tjänster. Men han understryker att de finns vissa risker och att utvecklingen inte kommer vara spikrak i sektorn.

“Som investerare inom förnybar energi måste man tåla kortsiktiga svängningar. Utvecklingen kommer inte ske i en rak linje. Det finns dessutom en ganska tydlig risk i att bolag inom fossil energi tar affärer i sektorn, då även de vill profilera sig mot hållbara lösningar. Dessa bolag har stora resurser, vilket man måste ha respekt för.”

“Vår strategi är att investera långsiktigt i bolag som vi menar sitter på de lösningar som ska möjliggöra omställningen mot hållbara energikällor. Och jag tycker det ser fortsatt oerhört intressant ut. Visst har värderingarna kommit upp bara i år, men givet den underliggande tillväxten och efterfrågan finns det otroligt stor potential”, säger Philip. 

Läs mer här. 

Storebrand Renewable Energy har sedan start (2021-09-29—2022-08-31) avkastat 22,6% och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 5,6%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn tagen till inflation. Fondens Jämförelseindex är MSCI All Countries World index (net return). Årlig avgift: 1,05%, Risk: 6.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagens förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde.
www.storebrand.se hittar du faktablad och prospekt, samt information om investerares rättigheter på svenska eller norska. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet. Fondbolaget kan komma att avsluta marknadsföringsåtgärder enligt processen för notifiering som följer av EU-direktivet för gränsöverskridande distribution av fonder.

Detta är en annons från Storebrand Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.