FORMPIPE: TECKNAR FLERÅRIGT AVTAL I DANMARK VÄRT 80-100 MLN KR

2022-10-21 08:56:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Formpipe har tecknat ett flerårigt avtal med danska Landbrugsstyrelsen till ett affärsvärde om cirka 80-100 miljoner danska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Landbrugsstyrelsen har genomfört en upphandling för fortsatt drift och utveckling av ett av myndighetens administrativa system. Formpipe har valts som huvudleverantör i ett tjänsteavtal där bolagets ansvar omfattar vidareutveckling och systemunderhåll. Uppdraget utförs i samarbete med Capgemini som underleverantör med ansvar för support och drift.

Avtalet löper över fyra år med en option till förlängning med ytterligare tre år och ordervärdet uppgår som lägst till 7 miljoner danska kronor årligen i form av ett återkommande arvode till Formpipe för underhåll och förvaltning. Inklusive tillkommande arvode för vidareutveckling och anpassningar av befintliga lösningar bedöms ordervärdet att uppgå till totalt 200-250 miljoner danska kronor, där uppskattningsvis 40 procent avser Formpipes tjänster.Direkt-SE