Formpipe Software: Formpipe tecknar flerårigt avtal med Landbrugsstyrelsen till ett affärsvärde om cirka 80-100 miljoner DKK.

2022-10-21 08:50:00

Avtalet löper över fyra år med en option till förlängning med ytterligare 3 år och ordervärdet uppgår som lägst till 7 miljoner DKK årligen i form av ett återkommande arvode till Formpipe för underhåll och förvaltning. Inklusive tillkommande arvode för vidareutveckling och anpassningar av befintliga lösningar bedöms ordervärdet att uppgå till totalt 200-250 miljoner DKK, där uppskattningsvis 40 procent avser Formpipes tjänster.

"Vi har ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år där vi tillsammans utvecklat ett system som hjälper myndigheten att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. För ett drygt år sen förvärvade Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part och vi är givetvis oerhört glada över att åter vinna myndighetens fortsatta förtroende", säger Christian Sundin, VD på Formpipe.

Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan komma att överklagas. Överprövningstiden löper till och med den 31 oktober 2022. Formpipe kommer att meddela marknaden om något väsentligt i avtalet förändras eller om avtalet överklagas.

"Dialogen med Capgemini har varit mycket konstruktiv och givande under den här upphandlingen och vi är oerhört glada att vi kunde sy ihop en affär som innebär att Landbrugsstyrelsens arbete kan fortlöpa och utvecklas under många år framöver", avslutar Christian Sundin.

Denna information är sådan information som Formpipe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Cision