Formpipe Software: Formpipe Bokslutskommuniké Januari-December 2022

2023-02-15 08:45:00

 1 oktober - 31 december 2022

2022 2021
Nettoomsättning 128 Mkr (122 Mkr)
Repetitiva intäkter 84 Mkr (73 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 66 % (60 %)
EBITDA 20 Mkr (28 Mkr)
EBITDA-marginal 16 % (23 %)
EBIT 6 Mkr (16 Mkr)
EBIT-marginal 4 % (13 %)
Resultat efter skatt 5 Mkr (11 Mkr)
Vinstmarginal 4 % (9 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,09 kr (0,21 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 Mkr (52 Mkr)
ACV 24 Mkr (11 Mkr)
ARR 369 Mkr (304 Mkr)

1 januari - 31 december 2022

2022 2021 2021*
Nettoomsättning 485 Mkr (473 Mkr) (432 Mkr)
Repetitiva intäkter 320 Mkr (278 Mkr) (278 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 66 % (59 %) (64 %)
EBITDA 72 Mkr (135 Mkr) (94 Mkr)
EBITDA-marginal 15 % (29 %) (22 %)
EBIT 16 Mkr (69 Mkr) (43 Mkr)
EBIT-marginal 3 % (14 %) (10 %)
Resultat efter skatt 9 Mkr (50 Mkr) (25 Mkr)
Vinstmarginal 2 % (11 %) (6 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,94 kr) (0,57 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 Mkr (99 Mkr)
ACV 49 Mkr (37 Mkr)
ARR 369 Mkr (304 Mkr)
Föreslagen utdelning per aktie 0,00 kr (0,70 kr)

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 15 februari 2023.

Cision