Formpipe Software: Formpipe aviserar VD-skifte.

2023-01-25 08:45:00

"Vi är tacksamma för Christian Sundins mångåriga bidrag som VD för Formpipe. Han har lett bolaget framgångsrikt i 16 år, och byggt upp ett starkt erbjudande av konkurrenskraftiga produkter till en stabil kundbas och skapat ständigt växande repetitiva intäkter. Christian har därutöver format ett globalt, kompetent team vilket gör oss rustade för nästa steg i företagets utveckling", säger Annikki Schaeferdiek, styrelseordförande för Formpipe.

"Det har varit ett privilegium att leda och utveckla Formpipe och tillsammans med ledningsgruppen skapa ett globalt SaaS-bolag med långsiktiga kundrelationer inom både privat och offentlig sektor. Jag ser fram emot att fortsätta följa Formpipe i dess fortsatta utveckling, och är stolt över att lämna över ett starkt bolag med en spännande tillväxtresa framför sig", säger Christian Sundin, VD för Formpipe

"Vi går nu in i en ny fas för Formpipe, med fokus på att accelerera den globala expansionen av Lasernet och realisera den fulla potentialen i vår affär inom publik sektor. Styrelsens bedömning är att tiden är mogen för ett förnyat ledarskap i Formpipe. I väntan på att ny VD tillträder fortsätter Christian Sundin som VD vilket säkerställer en smidig övergång," avslutar Annikki Schaeferdiek.

Informationen är sådan som Formpipe Software är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.45 den 25 januari 2023.

Cision