Formpipe Software: Delårsrapport, januari - september 2022

2022-10-27 08:45:00

1 juli - 30 september 2022

2022 2021
Nettoomsättning 117 Mkr (106 Mkr)
Repetitiva intäkter 81 Mkr (70 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 69 % (66 %)
EBITDA 21 Mkr (30 Mkr)
EBITDA-marginal 18 % (28 %)
EBIT 6 Mkr (17 Mkr)
EBIT-marginal 5 % (16 %)
Resultat efter skatt 3 Mkr (12 Mkr)
Vinstmarginal 3 % (11 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,06 kr (0,23 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 Mkr (30 Mkr)
ACV 6 Mkr (10 Mkr)
ARR 345 Mkr (291 Mkr)

1 januari - 30 september 2022

2022 2021 2021*
Nettoomsättning 357 Mkr (351 Mkr) (310 Mkr)
Repetitiva intäkter 236 Mkr (205 Mkr) (205 Mkr)
Repetitiva intäkter i % av omsättningen 66 % (58 %) (66 %)
EBITDA 52 Mkr (107 Mkr) (67 Mkr)
EBITDA-marginal 15 % (31 %) (22 %)
EBIT 10 Mkr (53 Mkr) (27 Mkr)
EBIT-marginal 3 % (15 %) (9 %)
Resultat efter skatt 4 Mkr (39 Mkr) (19 Mkr)
Vinstmarginal 1 % (11 %) (6 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,07 kr (0,73 kr) (0,36 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 Mkr (47 Mkr)
ACV 25 Mkr (26 Mkr)
ARR 345 Mkr (291 Mkr)

* Jämförelsetal exklusive affären av engångskaraktär med danska Landbrugsstyrelsen från juni 2021.

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.45 den 27 oktober 2022.

Cision