Formpipe Software: Ändringar i Formpipes valberedning.

2023-02-02 08:45:00
Formpipes valberedning består nu av följande ledamöter:
  • Marika Svärdström förblir valberedningens ordförande representerandes Martin Bjäringer 4 670 000 aktier, Alcur Select 4 323 627 samt Alcur 328 159 aktier, och totalt 17,19% av rösterna
  • Emil Hjalmarsson representerandes Grenspecialisten AB, 5 564 128 aktier och 10,26% av rösterna
  • Celia Grip representerandes Swedbank Robur Microcap, 3 979 366 aktier och 7,34% av rösterna
  • Annikki Schaeferdiek, ordförande Formpipe Software AB, 182 000 aktier och 0,34% av rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@formpipe.com.Senaste dag för att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är onsdagen 15/3 2023.

Cision